jak wspierać narkomana Podstawową jednostką, od której oczekujemy radzenia sobie z problemem uzależnień jest rodzina, niejednokrotnie okazuje się jednak, że samodzielne radzenie sobie z nim nie jest w jej przypadku możliwe. Uzależnienia prowadzą przy tym coraz więcej szkód, te ostatnie są przy ty m widoczne nie tylko w rodzinie, ale i w funkcjonowaniu społecznym postrzeganym w szerszej skali. Poszczególni członkowie rodziny muszą zmagać się z dyskomfortem, wypada przy tym podkreślić, że ma on zarówno fizyczny, jak i psychiczny charakter. W takim przypadku niezbędna okazuje się pomoc terapeutyczna postrzegana jako działania nie tylko profilaktyczne, ale również diagnostyczne, psychoterapeutyczne i edukacyjne. W razie konieczności, pomoc taka może przyjąć także formę konsultacji lekarskiej. Najważniejszym zadaniem, którego realizacji oczekuje się od rodziny wydaje się zmotywowanie osoby uzależnionej do tego, aby zdecydowała się na podjęcie leczenia. Niestety, nie zawsze jest to możliwe.

W takim przypadku jednym z ciekawszych rozwiązań jest terapia z innym członkiem rodziny, która sprawia, że problem uzależnienia przestaje być tym, na którym koncentruje się świat najbliższych. W czasie terapii rodzina uczy się na nowo nie tylko odkrywać, ale również zaspakajać własne potrzeby, a pomoc specjalistyczna przyczynia się do tego, że problemy dnia codziennego są rozwiązywane w bardziej konstruktywny sposób. Zajęcia terapeutyczne mają sens również dlatego, że uczą radzenia sobie z własnymi emocjami ujawniającymi się wtedy, gdy przedmiotem zmartwienia jest osoba uzależniona oraz problemy, z którymi się boryka. Warte podkreślenia wydaje się i to, że zmotywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia w zdecydowanej większości przypadków wymaga czasu.

Terapia umożliwia zatem znalezienie w sobie pokładów cierpliwości, a także uczy rozmowy z uzależnionym członkiem rodziny wtedy, gdy przedmiotem dyskusji stają się tematy problematyczne. Sama praca z tymi rodzinami, które zmagają się z problemem uzależnień zazwyczaj przebiega na kilku płaszczyznach. Terapia indywidualna lub grupowa obejmuje zatem nie tylko osobę uzależnioną, ale również współuzależnioną. Często pomocna okazuje się również terapia par, a także działania, które są kierowane do całej rodziny. Bez względu na swoją formę, terapia jest zawsze wieloetapowa, charakterystyczne jest przy tym dla niej i to, że ma indywidualny charakter.

wsparcie narkomana Ciekawym rozwiązaniem jest również psychoedukacja, która w zdecydowanej większości przypadków ma charakter spotkań grupowych. Jej najważniejszym zadaniem jest dostarczenie wiedzy odnoszącej się do problemu uzależnień. Psychoedukacja pozwala zatem na walkę z naturalnym mechanizmem zaprzeczania, choć jednak ten jej etap jest dość traumatyczny, psychoedukacja przyczynia się również do narodzin pragnienia pokonywania trudności bez względu na ich charakter. Innym rozwiązaniem zasługującym na uwagę jest konsultacja rodzinna mająca miejsce wtedy, gdy osoba uzależniona ma problemy ze sposobem, w jaki funkcjonuje w ramach tej komórki społecznej. Dzięki takim działaniom najbliżsi dowiadują się, jak mądrze pomagać osobie uzależnionej, a także, jakich błędów unikać.