Center for Medical Technology Innovation

Uzależnienie kobiet

Problem uzależnienia u kobiet jest tematem, który nie jest często brany na tapetę. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że mimo mniejszego odsetka uzależnionych kobiet niż mężczyzn taki problem istnieje i niesie za sobą różne problemy. W przypadku kobiet najczęściej uzależnienie bierze się z marihuany, amfetaminy, alkoholu oraz różnego rodzaju leków. Niekiedy zdarzają...

Center for Medical Technology Innovation

Domowy detoks osoby uzależnionej od narkotyków

Wysiłki podejmowane w celu zerwania z nałogiem narkotykowym nie mają większego sensu, jeśli nie poprzedza ich detoks. W tym momencie natrafiamy zresztą na pierwszą przeszkodę, trudno bowiem nie zgodzić się z tym, że nie budzi on najlepszych skojarzeń przywodząc na myśl sale szpitalne i pacjentów faszerowanych bardzo silnymi lekami bez kontaktu z rzeczywistością. Idealną jest...

Center for Medical Technology Innovation

Sposoby leczenia uzależnienia od narkotyków

Uzależnienie jest potrzebą zażywania jakichś środków, bądź też wykonywania jakiejś czynności, która to potrzeba jest tak silna, że często trudno się jej oprzeć. Organizm z czasem przyzwyczaja się do spożywanej substancji i potrzebuje wciąż większej jej ilości, a każde zwiększenie dawki powoduje, że coraz trudniej wyzwolić się ze szponów nałogu. Zmniejsza to wówczas...

Center for Medical Technology Innovation

Uzależnienie od narkotyków

Uzależnienie możemy zdefiniować jako bardzo silną potrzebę wykonywania jakiejś czynności, bądź też korzystania z jakiejś substancji. Potrzeba ta jest tak potężna, że uzależniony często nie tyle nie chce, lecz nawet nie potrafi się oprzeć potrzebie jej zażywania, czy robienia. Uzależnić można się od wielu rzeczy – wszystko zależy od psychiki pacjenta i jego potrzeb...

Center for Medical Technology Innovation

Geneza działania środków odurzających – uzależnienie od narkotyków

Wobec uwarunkowań o narkomanii w naszym społeczeństwie bardzo duży wpływa ma rodzina i nie jest to bez znaczenia. Szczególnie stosunki pomiędzy dziećmi oraz ich rodzicami odgrywają kluczową rolę w prawidłowym rozwoju psychicznym młodej osoby. To właśnie w swoim rodzinnym domu każde dziecko uczy się pewnych społecznych zachowań, nawiązuje pierwsze kontakty z otoczeniem, jak i...

Center for Medical Technology Innovation

Jak skutecznie pomagać osobie uzależnionej

Jednym ze znaków rozpoznawczych narkotyków twardych takich, jak choćby heroina, jest ich silny potencjał uzależniający. Uzależnienie psychiczne może pojawić się już po przyjęciu pierwszej dawki narkotyku, a osoba zmagająca się z nim nie tylko traci nad sobą kontrolę, ale także ma coraz poważniejsze problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Okazuje się przy tym, że nie...

Center for Medical Technology Innovation

Narkomania - choroba duszy i emocji

Już jedna piąta naszych nastolatków próbowała marihuany, co dziesiąty nastolatek próbował amfetaminy a co piętnasty heroiny. To pokazuje, że problem narkotyków w Polsce tak naprawdę staje się problemem społecznym i nie dotyczy tylko pewnych grup osób. Praktycznie każdy może mieć już kontakt z narkotykami. Pojawienie się ich wszędzie sprawia, że łatwo je kupić na imprezach...

Center for Medical Technology Innovation

Narkomania - profilaktyka

Jeśli chcemy myśleć o tym, by zapobiegać narkomanii trzeba przede wszystkim stworzyć większe zaufanie i okazywanie zainteresowania. W przypadku dzieci tak naprawdę gotowej recepty nie mamy. Na pewno bliskość będzie tutaj ważna, szczere więzi mogą zbudować zaufanie dziecka. Trzeba rozmawiać z dzieckiem na takie tematy, gdyż może się to okazać również niezwykle przydatne...

Center for Medical Technology Innovation

Sposoby wspierania osoby uzależnionej i członków jej rodziny

Podstawową jednostką, od której oczekujemy radzenia sobie z problemem uzależnień jest rodzina, niejednokrotnie okazuje się jednak, że samodzielne radzenie sobie z nim nie jest w jej przypadku możliwe. Uzależnienia prowadzą przy tym coraz więcej szkód, te ostatnie są przy ty m widoczne nie tylko w rodzinie, ale i w funkcjonowaniu społecznym postrzeganym w szerszej skali...