CNNE Z każdym

tygodniem słyszymy, że kolejni kandydaci ogłaszają swoje kampanie prezydenckie na rok 2020. Elizabeth Warren jest jednak jedyną kandydatką, która zaproponowała sposób walki z niszczącym kryzysem opiatowym.

Jako senator z Massachusetts, Warren znana jest ze swojego publicznego stanowiska w sprawie Wall Street i wielkich banków, a chociaż Massachusetts jest jednym z najbardziej dotkniętych kryzysem stanów, wyraźnie wpłynęło to na jej decyzję o promowaniu sposobów walki z epidemią. W 2014 r. stan ten miał drugi najwyższy w kraju wskaźnik hospitalizacji związanych z opioidami. W 2017 r. Departament Zdrowia Publicznego Massachusetts odnotował, że blisko 2000 mieszkańców zmarło z powodu przedawkowania opioidów.

W ostatnich latach Warren wezwała Centrum Kontroli i Prewencji Chorób do rozszerzenia badań nad alternatywnymi środkami przeciwbólowymi. Wyzwała nawet administrację prezydenta Donalda Trumpa za słabą reakcję, naciskając na rządową agencję obserwacyjną, aby zbadała administrację w październiku 2018 roku.

"Społeczności rozpaczliwie potrzebują większej pomocy w rozwiązaniu problemu epidemii opioidów. Prezydent Trump, jak pokazuje ten raport, złamał swoje obietnice, aby zrobić to, co do niego należy" - powiedziała Warren w oświadczeniu. "Prosiłam tę administrację raz po raz, aby pokazała, jakie działania podejmuje, aby w znaczący sposób zająć się tym kryzysem. Brak odpowiedzi. Dla mnie wygląda to na puste słowa i złamane obietnice. Machanie ręką na temat szybszej pracy papierkowej i przyspieszenia kilku grantów nie wystarczy - administracja Trumpa musi zrobić znacznie więcej, aby powstrzymać epidemię opioidów."

Ustawa "CARE

W 2018 r. nadzieja prezydencka wprowadziła do Kongresu projekt ustawy w tej sprawie. Wraz z Rep. Elijah Cummings (D-MD), Warren ogłosiła ustawę Comprehensive Addiction Resources Emergency (CARE) Act. W proponowanej przez ustawodawcę ustawie, projekt ten upoważniałby do przeznaczenia 100 miliardów dolarów w ciągu 10 lat na walkę z uzależnieniem od narkotyków w stanach i organizacjach, aby zwiększyć wydatki na leczenie, usługi redukcji szkód i programy prewencyjne.

"Nasze społeczności są na pierwszej linii frontu walki z epidemią i ciężko pracują, aby się jej przeciwstawić" - powiedziała Warren w wywiadzie dla Vox. "Ale nie mogą tego zrobić same. Nie mogą wciąż skubać krawędzi".

Według niektórych ekspertów, ustawa CARE jest jednym z jedynych przedstawionych planów, który może coś zmienić. Keith Humphreys, ekspert ds. polityki narkotykowej na Uniwersytecie Sanforda, zauważył, że ustawa Warren "jest jedyną, która naprawdę rozumie, jak wielki jest to problem. Niezależnie od tego, co ludzie mogą na ten temat powiedzieć, jest to pierwsza rzecz, która naprawdę dostrzega, że kryzys opioidowy jest ogromnym problemem zdrowia publicznego, takim jak AIDS, i nie rozwiąże się go za pomocą drobnych poprawek tu i tam" - dodaje.

Chociaż 100 miliardów dolarów nie trafia tylko w jedno miejsce, ustawa dzieli fundusze między stany, terytoria, samorządy lokalne i organizacje non-profit. Część funduszy, nadal w formie dotacji, zostanie przeznaczona na innowacyjne modele leczenia. Inna kwota zostanie przeznaczona na rozszerzenie dostępu do antidotum na przedawkowanie opioidów - naloksonu. Pieniądze zostałyby również przeznaczone na badania, nadzór i szkolenia dla personelu medycznego, co dałoby większą gwarancję podmiotom leczniczym działającym w terenie.

Sarah Wakeman, lekarz specjalizujący się w medycynie uzależnień i dyrektor medyczny Massachusetts General Hospital Substance Use Disorder Initiative, powiedziała Vox, że ustawa "uznaje zakres kryzysu związanego z przedawkowaniem i potrzebę znacznego zwiększenia funduszy w celu wprowadzenia skutecznego leczenia i interwencji na szeroką skalę".

Ponadto, ustawa przewiduje elastyczność. Na przykład, ustawa nie ogranicza się do leczenia uzależnień. Jeśli tylko istnieją dowody na to, że dany program zmniejsza liczbę zgonów spowodowanych przedawkowaniem i nie narusza prawa, usługi redukcji szkód, takie jak programy wymiany igieł, nie są wykluczone.

Świetny początek do końca

Jak dotąd projekt ustawy nie posunął się zbyt daleko w Kongresie. Warren i Cummings, którzy uzyskali 81 głosów poparcia w Izbie Reprezentantów i zero głosów w Senacie, planują wprowadzić poprawki do ustawy i przedstawić ją ponownie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Warren zauważa, że ustawa nie rozwiąże kryzysu zdrowotnego z dnia na dzień, ale może być dobrym początkiem.

Warren wielokrotnie zwracała uwagę na niepowodzenia administracji Trumpa w Senacie i na szlaku kampanii prezydenckiej. "Administracja Trumpa potraktowała ten kryzys jak sesję zdjęciową" - powiedziała Voxowi. "Mówią dobrą grę i nic nie produkują".

Dla porównania, żadna inna propozycja federalnych ustawodawców nie zbliżyła się do ustawy CARE. Administracja Trumpa ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego w 2017 r., ale zgodnie z raportem Government Accountability Office (GAO) stwierdziła, że deklaracja pozwoliła tylko na niewiele.

"Zasoby robią różnicę" - powiedziała Warren. "Nie mocne słowa. Nie photo ops. Ale prawdziwe pieniądze. Bez realnych środków kryzys opioidowy będzie się nadal pogłębiał".