jak pomóc narkomanowi Jednym ze znaków rozpoznawczych narkotyków twardych takich, jak choćby heroina, jest ich silny potencjał uzależniający. Uzależnienie psychiczne może pojawić się już po przyjęciu pierwszej dawki narkotyku, a osoba zmagająca się z nim nie tylko traci nad sobą kontrolę, ale także ma coraz poważniejsze problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Okazuje się przy tym, że nie tylko zaniedbuje rodzinę oraz przyjaciół, ale również zaczyna mieć problemy z wykonywaniem nawet najprostszych obowiązków. Trudno więc nie zadać sobie pytania o to, jak można byłoby jej pomóc. Nie jest to, na szczęście, wcale trudne zadanie. Najważniejsza zasada, jakiej powinno się w tym kontekście przestrzegać mówi o tym, że nie wolno odwracać się od osoby uzależnionej nawet, jeśli została już wykluczona ze społeczeństwa.

Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że ciągle jeszcze mamy do czynienia ze stereotypowym postrzeganiem narkomanów w wyjątkowo uproszczony sposób. Warto również rozmawiać z osobą uzależnioną na temat tego, jak można uporać się z problemem, wielu narkomanów nie zdaje sobie bowiem sprawy z tego, że istnieje dla nich ratunek. Nigdy jednak nie powinno się zmuszać do leczenia, zmniejsza to bowiem szanse uzależnionego na ostateczny sukces. Wsparcie nie powinno ustawać również wówczas, gdy narkoman decyduje się na leczenie, detoks często jest bowiem przeżyciem kojarzonym z poniżeniem i upokorzeniem. Nie można go również odmawiać po zakończeniu terapii, tylko ono potrafi bowiem dać nadzieję na przyszłość. Tu ważne jest między innymi szukanie uzależnionemu nowego hobby, a także wsparcie finansowe, jeśli istnieje potrzeba jego udzielenia.