Nie popełnij błędu... alkohol jest śmiertelnie niebezpieczny. Bardzo śmiertelny.

Zawsze staraliśmy się uświadomić wszystkim, że nie mamy problemu z alkoholem. Alkohol istnieje od co najmniej 10.000 lat. W żadnym wypadku nie stoimy na stanowisku, że alkohol powinien być zniesiony, lub że jeśli pijesz alkohol, to robisz coś złego. Każdy ma prawo do dokonywania własnych wyborów.

Chcemy tylko uświadomić ludziom prawdę...

1 - Alkohol zabija więcej niż wszystkie narkotyki razem wzięte

Podczas gdy "Wojna z Narkotykami" przedstawia wiadomość, że narkotyki takie jak heroina i kokaina są zagrożeniem, nie wspomina o tym, że alkohol przyczynia się do 100 000 zgonów rocznie, podczas gdy wszystkie inne narkotyki łącznie przyczyniają się do 20 000 zgonów rocznie.

Alkohol jest szczególnie okrutny, ponieważ zabija ludzi powoli. Większość zgonów spowodowanych alkoholem wynika z problemów z wątrobą, które pojawiają się po latach używania alkoholu. W większości przypadków, alkohol prowadzi do trzech rodzajów problemów z wątrobą.

1 - Stłuszczeniowa choroba

wątroby to gromadzenie się dodatkowego tłuszczu w komórkach wątroby. Prawie wszystkie osoby spożywające duże ilości alkoholu mają tłustą chorobę wątroby. Jednakże, jeśli przestaniesz pić, wątroba może się uzdrowić i tłuszczowa choroba wątroby odejdzie.

2 - Alkoholowe zapalenie

wątroby powoduje, że wątroba puchnie i ulega uszkodzeniu. Alkoholowe zapalenie wątroby może mieć przebieg od łagodnego do ciężkiego. Do 35% osób ciężko pijących rozwija alkoholowe zapalenie wątroby. Jeśli jest ciężka, może wystąpić nagle i prowadzić do poważnych powikłań, w tym niewydolności wątroby i śmierci.

3 - Alkoholowa

marskość wątroby to bliznowacenie wątroby, które prowadzi do słabej funkcji wątroby. Jest to ostatnie stadium przewlekłej choroby wątroby.

Kiedy patrzymy na krótkoterminowe zagrożenia związane z narkotykiem, heroina i kokaina crack są najbardziej dotkliwe. Jednak, gdy połączymy społeczne, finansowe i długoterminowe skutki alkoholu w porównaniu z heroiną i crackiem, alkohol jest zdecydowanie bardziej negatywnie wpływający.

Badanie przeprowadzone przez Lancet pokazuje recenzowane dane dotyczące tych ustaleń.

Modelowanie MCDA wykazało, że heroina, kokaina i metamfetamina były najbardziej szkodliwymi narkotykami dla osób fizycznych (odpowiednio 34, 37 i 32 punkty procentowe), natomiast alkohol, heroina i kokaina były najbardziej szkodliwe dla innych osób (odpowiednio 46, 21 i 17). Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej szkodliwym narkotykiem był alkohol (ogólny wynik szkodliwości 72), a na drugim i trzecim miejscu znalazły się heroina (55) i kokaina (54).

2 - Pijani ludzie robią szalone rzeczy

Powiedzieć, że pijani ludzie robią szalone rzeczy jest bardzo szerokie stwierdzenie i nie poparte faktami. Raportowanie oparte na faktach jest ważne, ale przez sekundę chciałbym, aby każdy spojrzał na swoje własne doświadczenie.

Ile razy widziałeś, jak pijane grupy ludzi (zazwyczaj mężczyzn) wdają się w bójki? Ile razy słyszeliście o rodzinach zabitych przez pijanych kierowców? Ile dziewcząt zostało zgwałconych lub pobitych, gdy ich napastnik był pijany?

Biorąc pod uwagę wszystkie scenariusze, alkohol wyrządza więcej szkód niż cokolwiek innego.

A teraz fakty.

Szkody wyrządzone przez pijaną jazdę

CDC.gov donosi, że...

  • W 2012 roku 10 322 osoby zginęły w wypadkach spowodowanych jazdą pod wpływem alkoholu, co stanowiło prawie jedną trzecią (31%) wszystkich zgonów związanych z ruchem drogowym w Stanach Zjednoczonych.
  • Spośród 1168 zgonów dzieci w wieku od 0 do 14 lat w 2012 roku, 239 (20%) dotyczyło kierowcy pod wpływem alkoholu.
  • Spośród 239 pasażerów w wieku 14 lat i młodszych, którzy zginęli w wypadkach spowodowanych jazdą pod wpływem alkoholu w 2012 roku, ponad połowa (124) jechała w pojeździe z kierowcą pod wpływem alkoholu.
  • W 2010 roku ponad 1,4 mln kierowców zostało aresztowanych za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Stanowi to jeden procent z 112 milionów samodzielnie zgłoszonych przypadków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu wśród dorosłych mieszkańców USA każdego roku.
  • Narkotyki inne niż alkohol (np. marihuana i kokaina) są przyczyną około 18% zgonów kierowców pojazdów mechanicznych. Te inne narkotyki są często używane w połączeniu z alkoholem.

Związek między alkoholem a napaścią seksualną

Ostrożne szacunki dotyczące rozpowszechnienia napaści seksualnych sugerują, że 25 procent amerykańskich kobiet doświadczyło napaści seksualnej, w tym gwałtu. Około połowa tych przypadków wiąże się ze spożyciem alkoholu przez sprawcę, ofiarę lub obie osoby. Alkohol przyczynia się do napaści seksualnych na wielu płaszczyznach, często nasilając istniejące czynniki ryzyka. Przekonania o wpływie alkoholu na zachowania seksualne i agresywne, stereotypy dotyczące pijących kobiet oraz wpływ alkoholu na zdolności poznawcze i motoryczne przyczyniają się do napaści seksualnych z udziałem alkoholu.

- Narodowy Instytut ds. Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu

Jedna połowa napaści seksualnych wiąże się z alkoholem. To bardzo niepokojące statystyki. A jednak alkohol jest celebrowany w naszej kulturze. Na reklamy telewizyjne wydaje się nieskończenie więcej pieniędzy niż na kursy uświadamiające i edukacyjne dotyczące napaści seksualnych.

Związek między alkoholem a przemocą

Ludziom tak łatwo jest przykleić etykietkę uzależnionego. Widzimy młode dzieci na ulicy i nazywamy je ćpunami lub nieudacznikami. Kryminalizacja uzależnień przedstawia swój własny, unikalny zestaw problemów, ponieważ wielu narkomanów trafia do więzienia za przestępstwa bez ofiar. Wiele razy narkomani są zamykani za czyny bez użycia przemocy. Alkohol jednak tworzy gorącą pożywkę dla przemocy.

  • Alkohol przyczynia się do 2/3 przypadków znęcania się nad małżonkiem. (To wymyślny sposób, by powiedzieć, że wielu mężczyzn upija się i bije swoje żony lub dzieci).
  • Opublikowane badania sugerują, że aż 86% sprawców zabójstw, 37% sprawców napadów, 60% sprawców przestępstw seksualnych, do 57% mężczyzn i 27% kobiet zaangażowanych w przemoc małżeńską oraz 13% sprawców przemocy wobec dzieci piło w momencie popełnienia przestępstwa. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 1997.
  • Dostępność alkoholu jest ściśle związana z gwałtownymi napadami. W społecznościach i dzielnicach, w których jest więcej barów i sklepów monopolowych na mieszkańca, występuje więcej napadów.

3 - Używanie alkoholu jest celebrowane

Dla dobra błędnej interpretacji, niech będzie powiedziane jeszcze raz, że Sober Nation nie jest anty picia. W żadnym wypadku nie twierdzimy, że ludzie, którzy piją są źli. Wskazujemy po prostu na sprzeczność polegającą na kryminalizacji ludzi uzależnionych od narkotyków takich jak heroina czy nawet marihuana, przy jednoczesnym celebrowaniu spożywania alkoholu. To nie ma żadnego sensu.

Anheuser-Busch wydaje 1,2 miliarda dolarów rocznie na samą reklamę telewizyjną. Presja picia podczas spotkań towarzyskich jest bardzo realna i odczuwana przez każdego. Alkohol jest zdecydowanie najczęściej nadużywanym narkotykiem w Ameryce. Problemy, które wymieniliśmy to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o niebezpieczeństwa związane z alkoholem.

Nie jest trudno przedstawić alkohol jako warunek konieczny do dobrej zabawy.

Firmy piwowarskie poświęcają wiele czasu i wysiłku, aby namalować obraz, że alkohol jest niezbędny do dobrej zabawy. Choć trudno to określić, wiedz, że taki sposób myślenia powstrzymuje tysiące ludzi od przyznania się do problemu i uzyskania potrzebnej pomocy. Wiemy to, ponieważ każdego dnia rozmawiamy z tymi ludźmi i ich rodzinami.

O co chodzi?

To dla nas trudny temat. Naprawa tych problemów nie należy do obowiązków firm piwowarskich. Wytwarzają produkt, przestrzegają prawa gospodarczego i mają prawo do marketingu i zysków, tak jak każdy inny. Nie chodzi o to, by poniżać firmy alkoholowe czy osoby pijące alkohol.

Chodzi o to, aby spróbować zbudować trochę świadomości. Alkohol nie jest taki jak w reklamach. Większość, jeśli nie wszyscy pijący mogą z łatwością przypomnieć sobie doświadczenia związane z wymiotami, przemocą, utratą przytomności, gwałtem i zabójstwem.

Jeśli możemy w jakiś sposób pomóc ludziom zrozumieć prawdę o alkoholu, to może ludzie będą go bardziej szanować. Może ludzie wiedzieliby, że dwa piwa są lepsze niż 20, i że cieszenie się życiem nie zależy od butelki wódki.