leczenie narkomaniiJeśli chcemy myśleć o tym, by zapobiegać narkomanii trzeba przede wszystkim stworzyć większe zaufanie i okazywanie zainteresowania. W przypadku dzieci tak naprawdę gotowej recepty nie mamy. Na pewno bliskość będzie tutaj ważna, szczere więzi mogą zbudować zaufanie dziecka. Trzeba rozmawiać z dzieckiem na takie tematy, gdyż może się to okazać również niezwykle przydatne. Narkotyki nie mogą być tematem tabu. Dziecko powinno z domu wynieść wiedzę na ten temat a nie pobierać jej od znajomych czy kolegów. Gdy narkotyki będą tabu dziecko będzie się nimi interesować, będzie widziało w nich coś zakazanego, nieznanego więc atrakcyjnego. Z dzieckiem na temat narkotyków po prostu należy rozmawiać. Im wcześniej przeprowadzimy taką rozmowę tym lepiej. Najczęściej pierwsze kontaktu z narkotykami ot ciekawość i niewiedza. Dlatego warto zadbać o to, by dziecko miało wiedzę i nie sięgało po takie środki. Trzeba przekazać dziecku jak najwięcej rzetelnych informacji podpierając się przykładami i konkretnymi danymi.

Powinniśmy tutaj wskazać przede wszystkim kłopot uzależnienia oraz wpływ wszystkich narkotyków. Należy podkreślić, że mowa o nieszkodliwości miękkich narkotyków to bajka, która nie ma porycia w rzeczywistości. Każde narkotyki uzależniają i są szkodliwe. Powinniśmy również wiedzieć o tym, ze narkotyki dużo bardziej niebezpieczne są dla dzieci, które o nich nic nie wiedzą niż dla dorosłych. Poza tym dziecko szybciej się uzależnia. Jeśli dziecko miało kontakt z narkotykami w młodym wieku tak naprawdę w większości przypadków będzie również po kilku latach do nich wracać.

leczenie narkomanów Natomiast osoby, które takich kontaktów nie miały powinny również w wieku dorosłym mieć takiego problemu. najlepszą gwarancją uniknięcia nałogów będzie oczywiście całkowite zrezygnowanie z takich środków i nie podejmowanie żadnych prób. Niestety bowiem każda taka próba może prowadzić do trudnego do zwalczenia nałogu. Trzeba oczywiście być również świadomym tego co jest dobre a co złe. Człowiek, który ma wiedzę powinien mieć również siłę, by świadomie podejmować decyzję i odrzucać takie środki jak narkotyki. Jeśli dzieci będą miały wiedzę i ugruntowane wartości można liczyć na to, że będą w stanie odpowiedzieć na presję rówieśników i pokazać, że są od nich mądrzejsi. Brak rozmów z dzieckiem sprawi, że taka presja będzie silniejsza i dziecko pewnie jej ulegnie. Warto również dziecko wspierać i uczyć jak mówić nie, jak odpowiadać na naciski ze strony kolegów czy znajomych. W profilaktyce uzależnienie bardzo ważne jest również kierowanie zainteresowań na inne kwestie, budowanie sposobów spędzania wolnego czasu, które sprawią, że dziecko nie zainteresuje się narkotykami. Tutaj również wsparcie rodziców powinno być szczególnie ważne.