Wielu uzależnionych od ketaminy zaczyna brać ten narkotyk jako tak zwany "partyjny haj". Jednak osoby używające tego narkotyku szybko wpadają w silne uzależnienie psychologiczne, które bez profesjonalnej pomocy może być trudne do pokonania. Podobnie jak w przypadku większości narkotyków użytkownik będzie budować tolerancję na przyjmowanie ketaminy i większa ilość narkotyku staje się konieczna do uzyskania "haju". Odstawienie narkotyku może stać się problematyczne w momencie pojawienia się wielu bolesnych objawów odstawienia, które zazwyczaj zmuszają osobę zażywającą lek z powrotem do jego ponownego użycia.

Jak działa uzależnienie od ketaminy

Wiadomo, że ketamina "zniekształca" postrzeganie rzeczywistości przez użytkownika. Często zgłaszane jest uczucie oddzielenia ciała od umysłu. Ten efekt "dysocjacji" doprowadził użytkowników do opisania ketaminy "wysoki" jako "k-hole". Stan ten może prowadzić do trwałej nerwicy, w której użytkownik jest uwięziony w zakłóconym stanie poznawczym.

Użytkownicy często przyjmują ketaminę, aby uniknąć depresji i lęku. W przeciwieństwie do uzależnienia od alkoholu lub heroiny, uzależnienie od ketaminy nie ma charakteru fizycznego. Uzależnienie jest natomiast czysto psychologiczne.

Wpływ uzależnienia od ketaminy na zdrowie

Implikacje zdrowotne uzależnienia od ketaminy obejmują:

 • Utrata równowagi
 • Tachycardia
 • Mdłości
 • Amnesia
 • Lęk

Jak działa nasza rehabilitacja ketaminowa

Twój program rehabilitacji ketaminowej będzie miał następującą strukturę:

 • Oceny wstępne. Może to pociągać za sobą konieczność zwrócenia się do naszego personelu medycznego z prośbą o dostęp do Pana/Pani dokumentacji medycznej.
 • Detoksykacja
 • Terapia i poradnictwo
 • Zapobieganie nawrotom wypadków
 • Planowanie pooperacyjne
 • Opieka pooperacyjna
 • Rozszerzona opieka

Jak działa nasza detoksykacja ketaminy

Podczas detoksykacji będziesz poddawany 24-godzinnej obserwacji medycznej, podczas gdy ketamina może być spłukiwana z organizmu. Psychologiczne objawy odstawienia związane z detoksykacją ketaminy będą ściśle monitorowane i możesz otrzymać szereg leków na receptę, które łagodzą te objawy. Detoksykacja ketaminą trwa około 5-7 dni. Po detoksykacji, twój program rehabilitacji zostanie przeniesiony na sesje doradcze i terapeutyczne. Zostanie zainicjowany szereg "gadżetów terapeutycznych", podczas których będą Państwo badać podstawowe przyczyny uzależnienia. Co ważne, po opuszczeniu ośrodka będziesz uzbrojony w potężne strategie radzenia sobie z nałogiem, które zapobiegną powrotowi do uzależnienia od ketaminy.

Doradztwo i terapia ketaminowa

Terapie odbywają się w formie terapii "indywidualnej" lub indywidualnej z udziałem wykwalifikowanego psychiatry lub psychologa. Terapia "grupowa" będzie również integralną częścią Twojego leczenia uzależnienia od ketaminy, gdzie będziesz uczestniczył w sesjach grupowych składających się z 4-10 innych pacjentów.